Tôi nghĩ rằng bóng bàn là môn thể thao tiêu biểu ở Châu Á! Bóng bàn đã để lại nhiều sự kiện và khoảnh khắc thú vị trong lịch sử Châu Á, để ghi lại những câu chuyện này và để nhiều người biết đến vẻ đẹp của nó nên tôi mở trang web này!